رویترز دراین باره نوشت: یک مقام آمریکایی روز گذشته (جمعه ) که خواست نامش فاش نشود به این خبرگزاری گفت، مساله این نیست که کدام طرف باید گام نخست را بردارد بلکه وی به انعطاف بیشتر از طرف واشنگتن اشاره داشت.

بنابراین گزارش این مقام آمریکایی به صراحت رویترز گفت: مسئله این نیست که کدام طرف گام نخست را بردارد، بلکه مسئله این جاست که در مورد گام هایی که باید برداشته شود، توافق وجود داشته باشد.

رویترز افزود: این مقام آمریکایی گفت که موضع  واشنگتن این نیست که تا ایران گام نخست را برای تبعیت از توافق هسته ای برندارد، پیش از آن گامی برنخواهد داشت.

این مقام آمریکایی که رویترز از افشای نام  و سمت وی خودداری کرد به این خبرگزاری گفت: این واقعا موضع ما نیست که تا زمانی که ایران بطور کامل به تعهدات خود بازنگردد ما هیچ اقدامی صورت ندهیم، چنانچه بر سر برداشتن گام های دو جانبه توافق داشته باشیم، مثلا ما «فلان کار» را انجام خواهیم داد  آنها «فلان کار» را. مساله دراینجا ، نوبت و اینکه چه کسی گام اول را بردارد،  نیست.  من نمی دانم کدام طرف ایران و یا آمریکا برای احیای برجام گام نخست را برخواهند داشت، من می گویم که می شود چنین کاری کرد، می توان این گام را همزمان بایکدیگر برداشت؛ ما باید دراین مورد «عملگرا» باشیم.