مهدی چمران  در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: ‌«طرح ایران برای برجام اعلام شده است : لغو عملی همه تحریم‌ها و بعد از راستی آزمائی بازگشت به برجام. آمریکا نباید منتظر طرحی باشد این پیام روشن را شنیده است و توپ در زمین اوست ولی می خواهد وقت کشی نماید، هنوز هم به اثر بخشی تحریم‌ها امید دارد تحریم‌ها را بایستی بشکنیم و خنثی کنیم.»