صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

رئیس مجلس بعد از برگزاری جلسه غیر علنی مجلس گفت: نشست صحن مجلس به مدت یک ساعت به صورت غیرعلنی در ارتباط با موضوع بودجه سال ۱۴۰۰ و مسائل جاری برگزار شد.

گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید و تامین مسکن

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل

گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی ‌و محیط‌زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (۱) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم.