سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد نامه وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و اینکه آیا قبل انتشار این نامه ایران در جریان پیشنهاد قرار گرفته بود، گفت: هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی با آمریکا در مورد برجام و غیر برجام نداشتیم و نداریم، در خصوص نشستی در سازمان ملل متحد هم هنوز دعوتى نداشتیم و نگاهمان به دوستان در منطقه دوستى است، نگاه ابزارى نداشتیم و افغانستان براى ما دوست و کشور همسایه است.

وی در مورد طرح سازنده ظریف گفت: با طرف هاى برجامى خود گفت‌وگوهاى نزدیکى داشتیم، این بحث حساس باید در بستر خود جلو رود و هر زمان به نتیجه رسید در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

خطیب زاده درباره اینکه آیا ایران طرح گام در مقابل گام با آمریکا را قبول خواهد کرد؟ تصریح کرد: اجازه دهید در مسیر بستر خود برود، ایران نه هیچ وقت طرح گام به گامی را دریافت کرده و نه چنین طرحی مبتنی بر خط مشی اعلامی ایران بوده است. بین ایران و آمریکا گفت‌وگوی مستقیم یا غیرمستقیمی نیست، چون برجام مسیر را روشن کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره بحران یمن اظهار کرد: ما نگران بحران تراژیک در داخل یمن هستیم، چندین میلیون یمنی در نیاز مطلق به مواد، غذا و آب آشامیدنی لازم است. ایران در ۶ سال گذشته همواره گفته آتش بس با دسترسی‌های انساندوستانه و لغو این محاصره صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: عربستان هر چه زودتر به این جنگ خانمانسوز و نابرابر خاتمه دهد، مسیری برای حل و فصل بحران یمن جز مسیر گفت و گو راه حل سیاسی نیست و دولت نجات ملی یمن بار‌ها این را تایید کرده است.