محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم بافق و مهریز در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس با استناد به مواد (۱۱) و (۱۶) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: آیین‌نامه داخلی می‌گوید پیشنهاد نمایندگان باید در صحن علنی مطرح شود، اما هیئت رئیسه عنوان کرده است که برای بیان هر پیشنهاد باید درخواست کتبی ارائه شود.

وی افزود: همچنین در حوزه اخطار نیز گفته‌اید که بیان اخطار مبنای آیین‌نامه‌ای ندارد و حالا امروز ۴ پیشنهاد بنده در یکی از بند‌های لایحه بودجه از سوی هیئت رئیسه حذف شده است.

صباغیان تأکید کرد: سال اول یا بار اول نیست که مجلس بودجه تصویب می‌کند، اگر شاهد چنین رویه‌ای هستیم ناشی از سوء مدیریت رئیس مجلس است. اینجا مجلس است، پادگان نظامی نیست و ما نمایندگان مجلس هستیم، شما (رئیس مجلس) مجری هستید، نماینده برتر نیستید.

صباغیان گفت: جنابعالی یک حزب تشکیل داده‌اید، یک فراکسیون درست کرده‌اید و نمی‌گذارید دیگران حرف بزنند، اجرای دقیق آیین‌نامه حق ما است، فردا هم این موضوع گریبان سایر نمایندگان را می‌گیرد. چرا نمی‌گذارید حرف بزنم چراکه حق همه نمایندگان است که نظر خود را بگویند.

نماینده مردم بافق و مهریز تصریح کرد: تنها به تعدادی از نمایندگان اجازه صحبت می‌دهید، حتی نمی‌توانیم بر اساس آیین‌نامه پیشنهادی ارائه کنیم، ما از رئیس مجلس هیچ انتظاری نداریم جز اجرای دقیق آیین‌نامه داخلی، اگر مشکل تعداد زیاد پیشنهاد‌هاست نباید آن‌ها را حذف کنید.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفت: به هر حال آقای صباغیان صحبت‌هایی داشته که البته اشکالاتی به حرف او وارد است،  آقای صباغیان بر اساس آیین‌نامه داخلی صحبت نکرده است، اما اجازه دهید حرف مخالف شنیده شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: عکس‌العمل مجلس به سخنان این نماینده کافی است و بنده اعتراض یا استناد به ماده (۷۵) آیین‌نامه داخلی ندارم و صحبتی نمی‌کنم.