نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه) پارلمان با الحاق یک بند درآمدی به ماده واحده لایحه بودجه 1400، با پیشنهاد کمیسیون عمران با 138 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه، به منظور تامین قیر موردنیاز کشور در سال 1400 درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول (ماده 141 قانون مالیات های مستقیم) می گردد.

براین اساس درآمد صادرات قیر که در سال های گذشته براساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات بود در سال آینده مشمول مالیات می شود.