یک کارشناس مسائل بین الملل می‌گوید: «خروج ایران از پروتکل الحاقی دیگر امکان دسترسی و جاسوسی غربی‌ها را فراهم نخواهد کرد. محرومیت از جاسوسی برای اروپاییان و آمریکاییان امری نگران کننده است و به همین خاطر است که مصوبه مجلس و خروج ایران، می‌هراسند.»

« قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که آذرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هفته آینده به بخش عمده‌ای از رژیم بازرسی‌های ویژه برجام خاتمه خواهد داد. از امروز شمارش معکوس برای کور کردن چشم آمریکا در تأسیسات هسته‌ای و غیرهسته‌ای ایران آغاز خواهد شد. اتفاقی که شاید برای آمریکا دردناک‌تر از غنی‌سازی ۲۰ درصد باشد. در بررسی اینکه چرا مصوبه مجلس موجب نگرانی غربی‌ها شده است و آن‌ها با این مصوبه چه امتیازی را از دست می‌دهند، به گفت‌وگو با جعفر قناد باشی، کارشناس مسائل بین الملل پرداختیم.

جعفر قناد باشی، کارشناس مسائل بین الملل در تشریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و نگرانی غربی‌ها به «پارس‌نیوز» گفت: «برجام برای غربی‌ها بی فایده نبود به همین علت تمایل به ادامه یافتن آن داشتند‌. اکنون نیز علاقه‌مند به ادامه و بازگشت به برجام هستند، درصورتی که خود به تعهدات‌شان عمل نکنند.»

وی همچنین افزود که یکی از امتیازات برجام برای غربی‌ها‌، انجام سلسله تعهدات توسط ایران همچون مراحل غنی‌سازی اورانیوم و کاهش میزان غنی‌سازی بود.

قنادباشی تصریح کرد: «در وهله اول برجام، ایران به تمامی تعهدات خود پای بند بود اما به دلیل آنکه غربی‌ها از انجام تمامی تعهدها سر باز زدند، کم کم ایران نیز به تمامی موارد تعهد شده عمل نکرد.»

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: «دومین امتیاز برجام برای غربی‌ها تفکر نظارت دائمی بر ایران بود که از طریق بازرسی‌ها انجام می‌شد. آن‌ها گمان می‌بردند که به بهانه مراقبت و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای، می‌توانند بر سایر بخش های کشور نیز نظارت کنند.»

وی گفت: «در اوایل برجام با استقرار برخی دستگاه‌ها به نام نظارت بر فعالیت هسته‌ای اما جاسوسی می‌کردند. بنابراین برجام و پروتکل الحاقی به اروپاییان و آمریکاییان اجازه جاسوسی می‌داد و به همین خاطر برای آن‌ها نیک بود.»

او درپایان این گفت‌وگو یادآور شد: «خروج ایران از پروتکل الحاقی دیگر امکان دسترسی و جاسوسی این افراد را فراهم نخواهد کرد. محرومیت از جاسوسی برای اروپاییان و آمریکاییان امری نگران کننده است و به همین خاطر است که مصوبه مجلس و خروج ایران، می‌هراسند.»