محمدباقر  قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به آغاز بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختاری بودجه است.

وی افزود: لایحه بودجه  ۱۴۰۰ دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد، کمیسیون تلفیق بودجه اصلاحات مهمی در این لایحه انجام داد و در راه تحول در بودجه را به دولت نشان داد.

رئیس مجلس اظهار کرد: در نهایت دولت مجری بودجه است و تجربه نشان داده که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند.

قالیباف تاکید کرد: دولت یک گام در تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس هم چندین گام برداشت و بخشی از اصلاحات مد نظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: بودجه فعلی، بودجه مطلوب مجلس نیست، اما حداکثر اصلاحات ممکن به نفع مردم اعمال شده است.