رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به آخرین خبر‌ها و پیام‌هایی که از دولت به مجلس درباره بودجه ۱۴۰۰ ارسال شده است اظهار کرد: اصلاحات جزئی در بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته است و منتظر ارسال آن از سوی دولت به مجلس هستیم و این هفته در روز‌های یکشنبه یا دوشنبه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

وی درباره روند بررسی بودجه گفت: در صورتی که بودجه اصلاحی از سوی دولت ارسال شود اگر در برخی موضوعات آن نیاز به اصلاحاتی باشد در کمیسیون تلفیق اصلاحات انجام و سپس به صحن علنی ارجاع خواهد شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را بیان می‌کنند و در نهایت رای گیری انجام می‌شود

نماینده مردم آباده در مجلس تصریح کرد: اگر هم بودجه چند دوازدهم از سوی دولت ارسال شود مستقیم به صحن علنی خواهد رفت.

زارع افزود: با برنامه ریزی و در چند نوبت می‌توانیم بودجه را تا پایان سال و قبل از عید مصوب کنیم و به منظور تسریع در کار احتمال دارد مصوبات بودجه به صورت بخش بخش به شورای نگهبان ارسال شود و به شکل همزمان و موازی با این شورا، بودجه را بررسی کنیم تا بودجه کامل شده را تحویل دولت دهیم.