محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سفر به روسیه درباره دستاوردهای این سفر، اظهار داشت:در این سفر یکی از موضوعات مهم ما توجه به مسائل اقتصادی بود.

وی افزود: نخستین جلسه ما در بدو ورود به روسیه با تجار روسی و ایرانی در این کشور بود و علی‌رغم اینکه بنده قبل از سفر بررسی‌های دقیقی در این زمینه صورت داده بودم اما بنا داشتیم که نظرات آنها که نظرات آنها را نیز مستقیم بشنویم.

قالیباف یادآور شد: صحبت ها و رایزنی‌هایی با دومای روسیه، شورای فدراسیون روسیه و روسای کمیسیون های اقتصادی و روسای دوما در روسیه با اولویت مسائل اقتصادی صورت دادیم.

وی با اشاره به دیدار خود با دبیرکل اورآسیا، تصریح کرد: در دیدار با دبیرکل اورآسیا به مسائل اقتصادی پرداختیم که همه این دیدارها و بررسی ها حکایت از این داشت که فرصت های بسیار خوبی در سرمایه گذاری و تبادلات تجاری در صادرات و واردات در توسعه زیر ساخت های مربوط به کریدور شمال و جنوب وجود دارد و می توان کارهای جدی و اساسی صورت داد.