محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین، با قدیر و تشکر از اقدامات و فعالیت های انجام شده، گفت: امروز، خط مقدم جبهه اقتصادی، در مناطق محروم است. در دهه اول انقلاب، تمام سرداران نام آور امروز، از روی دغدغه و احساس مسئولیت، با روحیه کار تیمی و فعالیت جمعی و با کمک همرزمان خود، بدون اینکه از حمایت چشمگیری برخوردار باشند، از ناموس و وطن خود دفاع میکردند.

وی افزود: مقام معظم رهبری سال گذشته در دیدار با گروه های جهادی اشاره ای داشتند که "میدان جهاد، میدان خیلی وسیعی است"؛ یک بُعد از این میدان وسیع، خدمت به آبادانی کشور و رفع محرومیت ها بویژه توانمندسازی اقشار و مناطق محروم در شرایط کنونی است.

رضایی در ادامه تصریح کرد: انتظار می رود تمامی توان خود را در جهت عمل به بیانات مقام معظم رهبری در امر محرومیت زدایی به کار گیرید.

در این دیدار، امیراتابک افضلی مدیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی صابرین، گزارش فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی یکسال اخیر مجموعه تحت مسئولیت خود را ارائه کافضلی در ادامه، از وجود موانع و چالش ها بر سر راه فعالیت گروه های جهادی، نظیر عدم همکاری بعضی مسئولین نسبت به امر محرومیت زدایی خبر داد و گفت: نیازمند یکپارچه سازی اقدامات مسئولین در راستای کمک به گروه های جهادی در سراسر کشور هستیم.

وی همچنین با قدردانی از پشتیبانی های دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حمایت های فرماندهی سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، فرماندهی سپاه سیدالشهدا(ع) تهران و فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) اشاره کرد که باعث تسریع در امر محرومیت زدایی در کشور شده است.