اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدید چند روز گذشته خود از ساختمان پلاسکو گفت: کمیسیون عمران مجلس یازدهم برای پیگیری آتش‌سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو و کلینیک سینا گزارشی را تهیه کرده است، قطعاً با استفاده از ابزار‌های نظارتی مجلس و قوه قضائیه موضوع را پیگیری خواهد کرد  همچنین، از قوه قضائیه درخواست کردیم دستگاه‌هایی را که مرتکب ترک فعل یا قصور در اجرای مقررات و مسائل ایمنی ساختمان شده اند، بازخواست کند.

او با تأکید بر ایمن‌سازی شهر تهران اظهار کرد: کوتاهی‌های گذشته و تذکرات متعدد را در زمینه ایمن‌سازی پیگیری می‌کنیم و به طور مشخص، حدود ۵ وزارتخانه به صورت مشخص در این حوزه مرتکب ترک فعل شده‌اند.

شاکری تصریح کرد: دو وزارتخانه کشور و راه‌وشهرسازی از کم کارترین  دستگاه‌ها در زمینه ایمن‌سازی ساختمان‌ها هستند؛ وزارت کشور به دلیل ارائه نکردن لایحه ایمنی یکپارچه کشور و آتش‌نشانی که پس از سال‌ها به نتیجه نرسیده است، همچنین اعمال نکردن فشار بر شهرداری‌ها برای اجرای مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها جهت رفع ناایمنی ساختمان‌ها و البته ارائه نشدن مدیریت یکپارچه شهری برای جلوگیری از تعد بازگران و پاسخگویان حوزه شهری ترک فعل یا قصور داشته است.

عضو کمیسیون عمران ادامه داد: وزارتخانه راه‌‌وشهرسازی به علت معطل گذاشتن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان‌ در مورد مراقبت و نگهداری از ساختمان‌‌ها و در نتیجه ارائه نکردن سازوکار اجرای آن از سال ۹۲ تاکنون، دستگاه اجرایی دیگری است که نقص عملکرد آن قابل بررسی است.

او افزود: وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی از دستگاه‌های دیگری است که می‌تواند به عنوان عامل و ضابط قوه قضائیه رأساً برای اعمال قانون مکان‌های ناایمن ورود کند؛ زیرا ساختمان‌هایی که کد کارگاهی دارند و وزارت کار صلاحیت دخالت در این حوزه را دارد.

شاکری گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول صدور مجوز کلینیک‌ها و درمانگاه‌هاست؛ فاجعه کلینیک سینا با دو یا سه طبقه، به اندازه پلاسکو قربانی داشت و عملکرد نهاد مذکور در این باره قابل قبول نیست.

عضو کمیسیون عمران یادآور شد: دادستانی‌ها می‌توانند به کمک دستگاه‌ها بیایند تا ترک فعل‌ها را مورد پیگرد قرار دهند.

او اظهار کرد: باید از گزارش‌های آتش نشانی قدردانی کنیم که به صورت مرتب از ساختمان‌ها بازدید می‌کند؛ این نهاد ۳۳ هزار بازدید داشته است که حدود ۳۵۰۰ ساختمان ناایمن با اولویت شناسایی شده  و ۱۲۰ ساختمان هم به مداخله فوری نیاز دارد؛ البته رونوشت این آمار و گزارش به به همه این دستگاه‌های مرتبط و مذکور ارسال شده است.

شاکری درباره بازدید بازدید خود در سالروز تخریب ساختمان پلاسکوی تهران توضیح داد: کسبه مشکلی برای راه اندازی ندارند؛ البته برخی از واحد‌ها مقداری کوچک شده، ولی این کسبه باز هم پذیرفته بودند در همان واحدهای کسب البته با زیرساخت مناسب‌ترحاضر شوند.

عضو کمیسیون عمران  افزود: در بازسازی پلاسکو، دسترسی‌های عمودی و افقی و راه‌های فرار تسهیل شده است، همچنین درباره موضوع تأمین پارکینگ به بنیاد مستضعفان نامه‌ای خواهم نوشت که پارکینگ روبه‌رویی پلاسکو، حتماً به این برج اختصاص داده شود؛ چراکه پلاسکو نزدیک به چهارراه استانبول و از شلوغ‌ترین چهارراه‌های تهران است.

او یادآور شد:  باید از بنیاد مستضعفان و شهرداری تشکر کنم که با همکاری،  این ساختمان را دوباره بنا کردند و امیدواریم تا اوایل سال آینده به بهره برداری برسد؛ البته  ضلع شمالی این طرح زودتر و تا تا دهه فجر افتتاح می‌شود.