«ناوبندر مکران» اولین و بزرگترین ناوبندر خاورمیانه با فرمان سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به دریا انداخته شد.

ناوبندر مکران با توانمندی‌های پشتیبانی ویژه‌ی خود، علاوه بر ناوگروه‌های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امکان خدمت رسانی به سایر ناوگان تجاری کشورمان را داراست.

این ناوبندر، نخستین بندر متحرک ساخته‌شده به دست متخصصان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نخبگان و دانشمندان توانمند ایرانی، در مراسم ویژه‌ای، با فرمان رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح رسماً به ناوگان دریایی ارتش ملحق شد.

جمهوری اسلامی ایران دومین کشور در جهان است که از این قابلیت برخوردار شده است.