محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در توئیتر از ‌سه مصوبۀ کمیسیون تلفیق بودجه سال ١۴٠٠ که بدون رای مخالف خبر داد.

1/کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی

2/معافیت مالیاتی اصناف تا سقف سالانه 100 میلیون‌تومان سود

3/بخشش جریمه‌های تأمین اجتماعی کارفرمایانی که در یکسال اخیر هیچ کارگری را اخراج نکرده‌اند