چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس ­از ساعت شش صبح امروز به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.

هم اکنون روسای کمیسیون‌ها در حال ارائه اقدامات و برنامه‌های در درست اجرا هستند.

قرار است رئیس مجلس نیز به ارائه دیدگاه‌های خود بپردازد.