عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در جلسه مدیریت مصرف سوخت زمستانی کشور گفت: شرایط اجتماعی ما شرایط خاصی است. شرایط اقتصادی، کرونا و تهدیداتی که مرتب صورت می‌گیرد در مردم استرس و نگرانی ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا، بیماری کرونا و موضوع مصرف سوخت مردم هم موجبات نگرانی شده است، بیان داشت: موضوع خاموشی برق در چندین استان به صورت موردی اتفاق افتاده است، که اگر ملاحظه نشود احتمال خاموشی برق زیاد است. 

رحمانی فضلی با اشاره به آلودگی هوا تصریح کرد: باید ممنوعیت تردد کامیو‌ن و خودروهایی که معاینه فنی را رعایت نمی‌کنند اجرا شود.

وزیر کشور درباره درخواست استاندرای تهران برای تعطیلی پایتخت گفت: تصمیم‌گیری در این خصوص به عهده کارگروهی است که قانون هوای  پاک مشخص می‌کند و آنها متناسب با شاخص‌ها باید این کار را انجام دهند. تهران تقریباً تعطیل است. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی تعطیل هستند و ادارات با یک سوم نیروها فعال هستند ضمن اینکه معلوم نیست ما تا چه تاریخی ثبات و پایداری هوا خواهیم داشت.