به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، حسین امیرعبداللهیان هرگونه درگیری مصری - مصری که جامعه مصر را به سوی خشونت سوق دهد، اقدامی خطیر و در راستای خواست دشمنان خواند.

وی افزود: بی تردید مردم فهیم و صاحبان بصیرت در مصر مانع فرصت طلبی رژیم صهیونیستی و دشمنان و نیز توقف روند رو به جلوی دموکراسی - که ثمره انقلاب مصر است - خواهند شد.