علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین  با اشاره به انتقاد برخی جریان‌های سیاسی کشور نسبت به شورای نگهبان ، گفت: موضوع فرافکنی از سمت جریان اصلاحات امر تازه‌ای نیست و همواره بزرگ‌ترین اشکال و  استنادشان به موضوع رد صلاحیت‌ها، توسط شورای نگهبان بوده است.

او ادامه داد: اما موضوع مهم این است که دولت هفتم و هشتم از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ به‌طور کامل در اختیار این جناح بوده است؛ دولت یازدهم ودوازدهم هم از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ اگر چه داعیه اصلاح طلبی نداشت، اما با حمایت این جریان روی کار آمد و الان هم در این دولت عناصر اصلی منصوب به اصلاحات است.

خجسته‌پور افزود:  شورای نگهبان نظارت استصوابی را بر نامزدها اعمال می‌کند و به این وسیله از ورود افرادی که صلاحیت اخذ پست ندارند جلوگیری می‌شود؛ البته ممکن است که این افراد برای حضور در مجلس یا ریاست جمهوری صلاحیت نداشته باشند، اما برای سایر مسئولیت‌ها صلاحیت داشته باشند. شورای نگهبان همیشه به وظیفه خود عمل کرده و تفاوتی میان جریان‌ها قائل نیست.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین گفت: در هرحال این رد صلاحیت‌ها برای اعضای هر دو جریان رخ داده و موضوع غریبی نیست؛ کمااینکه در انتخابات مجلس یازدهم هم که در اسفندماه برگزار شد تعداد بسیاری از نامزدهای اصولگرا رد صلاحیت شدند که نام‌های بزرگ و مطرحی هم بودند.

فعال سیاسی اصولگرا بیان کرد: رهبرمعظم انقلاب هم فرموده بودند که وقتی شورای نگهبان صلاحیت فردی را تایید نمی‌کند یعنی او صرفا برای این موضوع شایستگی ندارد نه اینکه برای حضور در سایر قوا منعی داشته باشد؛ کما اینکه می بینید بسیاری از افراد در جرگه اصولگرایی در انتخابات اخیر هم رد صلاحیت شدند، اما در این مجلس مسئولیت دارند، بنابراین این دیدگاه که اصلاحات بگوید آنها رد صلاحیت می‌شوند تا جا برای اصولگرایان باز شود به هیچ وجه درست نیست.

او خاطر نشان کرد: بارها تاکید کرده ایم که ما به عنوان اصولگرایان دوست داریم که در میدان رقابت سیاسی با یک رقیب قوی وارد کارزار شویم، زیرا مردم ایران افرادی بسیار دانا، بینا و شنوا هستند و عملکرد‌ها و شعار‌ها را مقایسه می‌کنند و روز‌ی ممکن است به یک عملکرد اقبال داشته و روزی هم  از آن روی گردان شوند؛ موضوعی که در قبال هر دو جریان رخ خواهد داد.