صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است: 

-ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌ کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

-بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) آیین‌نامه داخلی مجلس)

-بررسی گزارش کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور

-بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن

-گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو (در اجرای ماده (۲۱۲) آیین نامه داخلی)

-بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی (در اجرای تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

-انتخاب سه نفر از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شورا‌ها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی به‌عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (موضوع ماده (۴) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)

-انتخاب نمایندگان ناظر در شورای معادن استان‌ها (در ۸ استان) (در اجرای جزء (۱) بند "الف" ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱)