سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (جمعه) از افتتاح دومین نقطه مرزی رسمی بین جمهوری اسلامی ا یران و پاکستان در تاریخ شنبه ٢٩ آذر ماه ١٣٩٩ خبر داد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در سفر اخیر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به اسلام آباد، وزرای امور خارجه ایران و پاکستان  موافقت کردند، در بازه زمانی کوتاهی گذرگاه مرزب ریمدان – گبد  دو کشور، که قبلا مذاکرات آن انجام شده بود، افتتاح شود. 

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: به این ترتیب و با هماهنگی های انجام شده بین مقامات دو کشور و دستگاه های ذیربط، فردا (شنبه) مرز ریمدان-گبد به عنوان دومین نقطه مرزی رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان در استان سیستان و بلوچستان توسط مقامات عالیرتبه ذیربط دو کشور افتتاح خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افتتاح این گذرگاه مرزی را عاملی برای افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور ایران و پاکستان خواند و افزود: ایجاد این گذرگاه مرزی بین دو کشور دوست و همسایه و افتتاح اخیر راه آهن خواف - هرات نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران برای تعامل و همکاری با همسایگان خود اولویت ویژه ای قائل است و راه رشد و تعالی منطقه غرب آسیا را در همکاری نزدیک کشورهای همسایه می بیند.