احمد راستینه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس اظهار کرد: آنچه در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه شده، نشان می‌دهد که منابع و مصارف کشور بر اساس واقعیت درج نشده است.

وی افزود: متاسفانه منابعی که در بودجه سال ۱۴۰۰دیده شده بیشتر بر پایه نفت بوده که آید امر با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد.

راستینه بیان کرد: از طرفی رشد ۴۳ درصدی در مصارف و هزینه‌های جاری کشور وجود دارد که این امر نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ با واقعیت سنخیتی ندارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متاسفانه بودجه شرکت‌های دولتی به صورت شفاف دیده نشده در حالی که اعتبارات این شرکت‌ها حدود ۳۳برابر بودجه عمومی کشور است.

وی ادامه داد: قیمت ارز در بودجه سال ۱۴۰۰، یازده هزار تومان در نظر گرفته شده در حالی که همان فساد و رانتی که در قالب ارز ۴۲۰۰تومانی رخ داد در قالب این نرخ نیز صورت خواهد گرفت بنابراین دولت باید نسبت به اصلاح قیمت ارز اقدام کند.

راستینه تاکید کرد: ما در لایحه بودجه به دنبال این هستیم که جدول ما به تفاوت مصارف ارزی و ریالی به صورت شفاف بیان شود، اما متاسفانه به دلیل آنکه این مصارف در بودجه درج نمی‌شود دولت به خود اجازه می‌دهد تا مابه التفاوت فروش ارز را از هرکجا که دوست دارد هزینه کند.

عضو کمیسیون فرهنگی گفت: کلیات لایحه بودجه سال آینده دارای مشکلات بسیار جدی است و اگر دولت اراده‌ای برای اصلاح آن نداشته باشد طبیعتاً این کلیات شانس رای آوری در صحن را نخواهد داشت.

وی با اشاره به لزوم تجمیع یارانه‌ها در بودجه سال آتی تاکید کرد: اساسا مدل پرداخت یارانه در بودجه سال آینده غلط است و نمایندگان اجماع دارند که نظام پرداخت یارانه‌ها جامع باشد به گونه‌ای که ما بدانیم از محل یارانه‌های آشکار و نهان در لایحه بودجه سهم هر خانوار چقدر است، معتقدم که نظام پرداخت فعلی یارانه دوام چندانی نخواهد داشت و مجلس اصلاحاتی جدی در این زمینه اعمال خواهد کرد.