جلسه علنی پارلمان به منظور رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و انجام تمهیدات کرونایی به مدت سی دقیقه تنفس یافت.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از تنفس صحن مجلس بودجه سال آینده به احتمال قوی توسط دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.