محمدباقر قالیباف  در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آذرماه)  مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران، گفت: مجلس با تصویب کلیات این طرح این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه به پایان رسیده است.