محمود عباس زاده، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی ضمن واکنش به ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده و اقدامات صورت گرفته در مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌گوید: در جلسه شنبه‌شب کمیسیون چرایی این اقدام و هدفی که دشمن از آن دارد موردبررسی قرار گرفت و در مورد زمینه‌هایی که در داخل کشور باعث تحقق این هدف توطئه آمیز دشمن می‌شود و اینکه چه‌کارهایی می‌توان انجام داد نیز بحث شد.وی افزود که درنهایت این جلسه منجر به تصمیم بسیار قاطع و انقلابی مجلس شد و دو فوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ‌ها» که قبلاً روی آن کارشده بود به تصویب رسید.عباس زاده تأکید کرد ارائه اطلاعات دانشمندان کشور به مجامع بین‌المللی و دسترسی‌هایی که سرویس‌های جاسوسی بیگانه در کنار دسترسی‌های فرا پادمانی که بر اساس اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی به دست آورده بودند، به شناسایی دانشمندان و طراحی و توسعه طرح توطئه و ترور کمک می‌کرد. در همین راستا دوفوریتی طرحی که در کمیسیون امنیت ملی طراحی‌شده بود و در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت و در همین هفته نیز جزئیاتش در صحن علنی بررسی می‌شود.این نماینده تشریح کرد: در بخشی از بندهای این طرح پیش‌بینی‌شده است که جمهوری اسلامی ایران اجرای داوطلبانه پروتکل را لغو یا تعلیق کند. در مورد جزئیات آن نیز مجدداً مجلس تصمیم خواهد گرفت. اما در کمیسیون پیشنهادشده اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی لغو شود. این طرح دربندهای دیگر دولت را ملزم می‌کند ظرفیت‌های تکنولوژی هسته‌ای خود را بازسازی، حفظ و توسعه بدهد.او با اشاره به حتمی بودن انتقام و پاسخ ایران به این اقدام بزدلانه، گفت: بهترین انتقام این است که از تحقق هدف دشمن از این اقدامات جلوگیری و کمانه تیرهایشان باید به خودشان برگردد. نظام به‌موقع در مورد اینکه کیفیت این انتقام چطور، کجا و چگونه باشد تصمیمات پشیمان کننده‌ای اتخاذ خواهد کرد.عباس زاده یادآور شد: متأسفانه پس از سال ۹۲ و بعد از ترور دانشمندان هسته‌ای کشور با تحلیل‌های غلط و محاسبات غیردقیق برخی از نیروهای داخلی برجام یک به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد و در این قرارداد هیچ‌یک از طرف‌های پنج به‌علاوه یک به‌جز ایران به تعهداتشان عمل نکردند. اکنون نیز به نظر می‌رسد که نظام سلطه با این اقدامات به دنبال تحمیل برجام ۲ به ایران است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: هدف از تحمیل برجام دوم تضعیف اسطوره‌های قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که بخشی از آن در حوزه سخت به توانمندی‌های موشکی در حوزه دفاعی برمی‌گردد و می‌خواهند عمق استراتژیک ایران را در منطقه و اقتدار منطقه‌ای ما را هدف قرار دهند. هدف آن‌ها از تلاش برای تحمیل برجام ۲، تضعیف مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.او در پایان تأکید کرد که تضعیف مؤلفه‌های اقتدار جمهوری اسلامی ایران توسط اسرائیل و آمریکا باهدف تضعیف اقتصاد و فشار به مردم صورت می‌گیرد. اما با توجه به اینکه دست دشمن خوانده‌شده است ملت ایران و مجلس انقلابی اجازه تحقق اهدافشان را نخواهد داد.