محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 5 آذر) در جلسه علنی مجلس بعد از ارجاع گزارش کمیسیون برنامه در مورد اصلاح ساختار بودجه به دلیل پیشنهادات فراوان رسیده به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات روز دوشنبه جلسه ای را درباره بودجه سال آینده برگزار خواهد کرد که من هم به کمیسیون خواهم رفت و موضوعات بودجه سال آتی را بحث کرده و درباره مباحث کلی آن اظهار نظر کنیم.

وی افزود: حتماً همه مجلس به اهمیت کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین کمیسیون تلفیق پی برده و مطمئن هستم که با همکاری نمایندگان مجلس و کشاورز و کارشناسان بودجه دقیقی را با نگاه به اصلاح ساختار بودجه مصوب خواهیم کرد.