سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: بر اساس اطلاعاتی که کسب کردم امیدوار شدم که دانشمندان جوان ایرانی واکسن ملی کرونا را به زودی تولید می‌کنند.

وی تاکید کرد: همانطور که قبلا هم گفتم رفع موانع و تسریع در روند تولید واکسن ایرانی کووید 19 را مجدانه در مجلس پیگیری می‌کنم.