محمد حسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار داشت: «طبق طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نامزدها پس از شرکت در آزمون و کسب قبولی، تعیین خواهند شد. کسانی که سابقه یک دوره حضور در شورای شهر را داشته باشند، دیگر به شرکت در آزمون ملزم نخواهند بود و مطابق سوابق‌شان، سنجیده می‌شوند.»

وی افزود: «گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور طی هفته جاری در صحن علنی بررسی خواهد شد. این طرح درحال حاضر، در کمیسیون مورد بحث و بررسی است تا در صورت نیاز اصلاحات لازم در آن اعمال شود.»

این نماینده مجلس تصریح کرد: «از جمله موضوعات بررسی شده این طرح، اصلاح بُعد نظارتی و سوابق افراد است. بر اساس این طرح مقرر شد برای نامزدهای شوراهای شهر آزمون درنظر گیرند تا در صورت کسب قبولی و تایید توانایی‌ها، امکان راه‌یابی به سایر مراحل را پیدا کنند.»

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان داشت: «طبق طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، کسانی که سابقه یک دوره حضور در شورای شهر را داشته باشند، دیگر به شرکت در آزمون ملزم نخواهند بود و مطابق سوابق و توانایی‌هایشان سنجیده خواهند شد.»

آصفری درپایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «نظارت بر امور شوراها از جمله موارد دیگر طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور است. در این راستا مقرر شد مجلس شورای اسلامی بر تمام فعالیت‌های شورا‌ها به ویژه در برهه انتخاباتی، نظارت کند.»