کاربر فضای مجازی در واکنش به آنفالو کردن ترامپ توسط مسیح علینژاد نوشت: ایشون مسیح علینژاد هستند. پس از اعلام نتایج انتخابات آمریکا ، ترامپ رو آنفالو کردند و در عوض بایدن و هریس رو فالو کردند. البته که عجیب نیست، خاصیت مزدور همینه: ارباب جدید را عشق است!