نشست خبری علی ربیعی سخنگوی دولت با حضور خبرنگاران آغاز شد.