زهره سادات لاجوردی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیسیون مشترک  در  مجلس برای بررسی نهایی طرح جمعیت و تعالی خانواده قرار داد.

وی افزود: پس از رأی موافق نمایندگان در صحن علنی مجلس برای ارسال مستقیم طرح جمعیت از کمیسیون فرهنگی به شورای نگهبان طبق اصل 85 قانون اساسی بنا شد این طرح برای جمع‌بندی نهایی در کمیسیون متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در این کمیسیون نمایندگان کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی، بهداشت، برنامه و بودجه ، عمران و فرهنگی حضور خواهند داشت و با حضور نمایندگان این کمیسیون‌ها طرح 52 ماده‌ای جمعیت مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و بعد به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.