غایبین و متاخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس (دوشنبه 12 آبان 99) از سوی هیأت رئیسه قرائت شد که اسامی آنها عبارتند از:

علی‌اکبر بسطامی

شهباز حسن‌پور بیگلری

الله‌وردی دهقانی

فاطمه رحمانی

قاسم ساعدی

حسن شجاعی

سیدکاظم موسوی