محمدجواد عسکری، نایب رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با پارس‌نیوز اظهار داشت: «اعضای کمیسیون درصددند تا با بررسی قیمت‌ها، نهاده‌ها را به بخش تولید برسانند. نظارت بر قیمت و ورود هرچه آسان‌تر نهاده‌ها از اولویت‌های کنونی کمیسیون کشاورزی است.»

وی افزود: خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات استراتژیک نگاهی دراز مدت است و برآنیم تا درآینده خرید تضمینی برای تمامی محصولات کشاورزی صورت گیرد.

عسکری تصریح کرد: حضور واسطه‌گران و دلالان از جمله عواملی است که تولید را برای تولیدکننده سخت می‌کند. بنابراین باید با قطع حضور این افراد فضا را برای تولیدکننده، آسان و موجب افزایش تولید او شد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی براین باور است که با کاهش حضور واسطه‌گران، تولید و تقاضا افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از عوامل کاهش حضور واسطه‌گران، خرید تضمینی تمام محصولات کشاورزی است چراکه مسیر را هموار، دست واسطه گران را کوتاه و موجب افزایش تولید خواهد شد.

عسکری ادامه داد : اگر دولت همکاری کند، اولویت‌های کنونی در قالب یک طرح دوفوریتی به تصویب خواهند رسید.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی بیان داشت: درحال حاضر طرح دو فوریتی قیمت گندم پس از آنکه شورای نگهبان دو ایراد کوچک را برآن وارد دانست، بررسی شده و به زودی تصویب می شود.