کانال تلگرامی مرکز مقابله با شایعات سایبری درباره جنگ آذربایجان و ارمنستان نوشت: اخیرا تصویری مبنی بر تماشای درگیری میان آذربایجان و ارمنستان توسط ایرانیان مرزنشین، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

بر این اساس ادعا شده است، ایرانی‌های مرزنشین به همراه خانواده، مشغول فیلمبرداری و عکسبرداری از موشک‌پراکنی بین آذربایجان و ارمنستان هستند.

با بررسی‌های انجام شده در مرکز مقابله با شایعات سایبری، مشخص شد تصویر مذکور مربوط به ایرانیان مرزنشین نیست و این تصویر اولین بار با عنوان «آنچه روس‌ها دیدنش را سرگرم کننده میدانند» در ۳۰ مه منتشر شده  و مربوط به کشور روسیه و تماشای مانور نظامی این کشور توسط مردم است و ارتباطی با کشور ما ندارد.