ذبیح اله اعظمی ساردویی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: برای نهاده های دامی ازجمله خوراک دام مثل سویا و ذرت و کنجاله فقط ارز ترجیحی درنظر گرفته شده، یعنی همان 4200 تومان، اما باتوجه به شرایط موجود، این ارز حذف شد و نه تنها در مورد خوراک دام بلکه در مورد کودهای شیمیایی و سموم و همه نهادههای کشاورزی این اتفاق افتاد و باعث شد هم مرغ و هم تخم مرغ گران شود و دامداران و مرغداران با ارز آزاد هم نمی توانند آن را تهیه کنند، چون اگر به فرض مثال 2 هزار تومان بوده در حال حاضر 4 تا 5 هزار تومان است. متاسفانه دستهایی در کار است و این مسئله در انحصار واردکنندگان است، در واقع حدود 70- 80 درصد بازار نهاده دست یک نفر است. این شخص ارز دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دریافت و نهاده وارد می‌کند و با نفوذی که در شرکت‌های مختلف دارد، آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به چندین برابر قیمت در بازار توزیع می‌کند. به همین علت با نرخ گران تری به دست دامدار یا مرغدار می رسد.

وی با اشاره به مشکلات سامانه بازارگاه توضیح داد: در این سامانه به رغم آنچه گفته شده رانتی وجود ندارد و به نرخ دولتی و تصویب شده است اما پول را باید ظرف 7 تا 10 ساعت آن دامدار یا کسی که مرغداری صنعتی دارد، واریز کند، درحالی که محصول را باید 3 تا 6 ماه بعد تحویل بگیرد، طبعا کسی که دارای مرغداری و دامدار صنعتی است، نمی تواند 6 ماه صبر کند، برای همین به سراغ بازار آزاد می رود و بعدهم مشکلات افزایش نرخ بوجود می آید.

این نماینده مجلس در مورد اقداماتی که کمیسیون کشاورزی در حوزه نهادههای دامی انجام داده، گفت: ما چندین و چند بار در رابطه با موضوع خوراک دام و طیور در کمیسیون جلسه برگزار کرده ایم و سه نفر از نمایندگان عضو این کمیسیون به بوشهر رفتند و انبارها و کشتی های این فرد را بازرسی و با استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی صحبت کردند و تا مدت کوتاهی قیمت ها تعدیل شد اما مجددا افزایش پیدا کرد، برهمین اساس دوباره این موضوع در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.