حجت الاسلام محمدرضا مبلغی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: کنترل و نظارت بر محتوای مطالب، تولید محتواهای متناسب با فرهنگ و ارزش های ایرانی اسلامی، بومی سازی شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، آموزش و توسعه فرهنگ استفاده از شبکه های مجازی راهکارهایی هستند که می تواند تهدیدات فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنند. همچنین راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز می تواند در کاهش تهدیدات فضای مجازی بسیار موثر باشد چراکه تمام اطلاعات مورد نیاز زندگی روزمره خود را به جای این که در خارج از کشور میزبانی کنیم، همه اطلاعات در داخل تولید، ارایه و میزبانی شده و یک ارتباط سهل، مطمئن و پایدار و ارزان برای همه آحاد جامعه ایجاد می شود.

نظارت بر شبکه های اجتماعی به معنای سلب آزادی نیست

این نماینده مجلس در خصوص استفاده از ظرفیت فضای مجازی به منظور آموزش و تلاش برای رفع نواقص شبکه دانش آموزی شاد، ادامه داد: ما به دلیل شرایط کرونا، چاره ای نداریم جز اینکه از آموزش مجازی و شبکه شاد استفاده کنیم و در بررسی های خود متوجه شدیم ما در بخش پیام رسانهای داخلی با اشکالات و کاستی هایی روبه رو هستیم که باید برطرف شود و یکی از موضوعاتی که به طور جدی در مجلس به آن پرداخته خواهد شد، مجموعه شاد است که باید تقویت شود، البته برخی متخصصین تحولاتی را در این پیام رسان ایجاد کرده اند که می تواند منشاء خدمات باشد اما بحث دیگر مربوط به ساماندهی فضای مجازی است و اگر تصور کنیم در حوزه فضای مجازی اصلا نباید جلوی مباحث غیراخلاقی گرفته شود، خطاست.  ما در زندگی روزمره خودمان هم باید و هم نباید داریم و ضرورت دارد به هر دو این موارد یعنی هم بایدها و هم نبایدها توجه شود، در سایر کشورهای جهان اگر بینند که ماهوارهها تهدیدی برای مرزهای اخلاقی و اجتماعی شان محسوب می شود، حتما محدودیت هایی را ایجاد می کنند و به طورکلی این وظیفه حاکمیت است و نمی توان نسبت به این مسائل بی تفاوت بود. عده ای ممکن است این مسئله را سلب آزادی بدانند درحالی که اینگونه نیست.

حاکمیت نسبت به فضای مجازی مسئولیت دارد

به گفته وی، مدتی قبل به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) توهین شد و بعد گفتند اگر برخورد کنید، سلب آزادی است، درحالی که این سخن منطقی نیست. آزادی، امر مقدسی است و باید حریم آزادی و قوانین رعایت شود. بنابراین اگر در فضای مجازی هم، بستر و زمینه ای وجود داشته باشد که بخواهد اسباب انحراف را بوجود بیاورد و به نوعی آسیب های فرهنگی در پی داشته باشد، قطعا حاکمیت نمی تواند بی تفاوت باشد. این حرف غیرمنطقی است که بگذاریم فضای مجازی رها باشد و ساماندهی و نظارتی بر روی آن صورت نگیرد، به هر ترتیب حاکمیت نسبت به این مسئله مسئولیت دارد. به عنوان مثال در حوزه راهنمایی و رانندگی می گویند، سرعت بیش از 20 کیلومتر ممنوع است و اگر کسی سوار خودرو شده و با هر سرعتی که بخواهد رانندگی کند، این تخلف است و چنانچه مامور نیروی انتظامی جلوی فرد خاطی را بگیرد، نباید این سخن را به زبان آورد که به خود راننده ربط دارد و نباید آزادی اش را سلب نمود، بنابراین در فضای مجازی هم به همین صورت است و اگر نظارتی صورت نگیرد، امنیت و آرامش و سلامتی جامعه تهدید خواهد شد، در جایی که مقرراتی وضع می شود،  برخی از این مقررات برای جلوگیری از ظهور و بروز آسیب هاست لذا آنان که می کوشند طرح ساماندهی فضای مجازی را به فیلترینگ و مسدودسازی تعبیر کنند، به دنبال فضاسازی هستند درحالی که هنوز کلیت این طرح در مجلس ارائه و تصویب نشده و برخی صرفا با گمانه زنی، مباحث ناروایی را مطرح کرده اند ولی نگاه کلی مجلس، ایجابی و با هدف تقویت این فضاست، البته چنین امری بدان معنا نیست که از تجربیات بین المللی استفاده نکنیم، حتما باید استفاده کنیم ولی باید به مرحله ای برسیم که پیام رسانهای داخلی ما، پاسخگوی سطح انتظار کاربران در حوزههای مختلف فرهنگی، اجتماعی و تجاری و اقتصادی باشد و این مسئله امکان تحقق دارد.