هایکو ماس در گفت وگو با سایت العربی الجدید گفت: موضع ما درباره اقدام آمریکا در خصوص روند تمدید تحریم های سازمان ملل علیه ایران کاملا روشن است. فقط به شرکت کنندگان در   برجام اجازه داده شده است که هرگونه اختلال شدید ایران در  اجرای تعهداتش بر اساس برجام را به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع دهند.

وی تاکید کرد: آمریکا از  برجام خارج شده است و از این رو، حق اقدام برای از سرگیری روند تمدید تحریم های سازمان ملل علیه ایران را از دست داده است.‎