عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح جمعیت و تعالی خانواده ، در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: پس از هشدار مقام معظم رهبری در زمینه کاهش جمعیت،  مجلس نهم و دهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را در دستور کار قرار داند اما به سرانجام نرسید، بر این اساس مجلس یازدهم بنا دارد، این طرح را به سامان رسانده و تبدیل به قانون کند.

جواد نیک بین در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: کاهش نرخ باروری، جمعیت کشور را با چالش سالمندی روبه رو می کند و پیش از آن که دیر شود، باید برای آن تدابیر ویژه ای اندیشید. بی تردید سیاست های جمعیتی باید بر روی دو هدف متمرکز باشد، اولاً با تمهید تدابیر بلندمدت از سوی مسئولان، برای سالمندان آینده، امکاناتی در نظر گرفته شود تا این جمعیت در زمان پیری با کاستی ها و نواقص مواجه نشوند. دومین اقدام، کوشش در جهت افزایش جمعیت مولد و فعال است که برنامه ریزی های پررنگی از سوی دولتمردان را طلب می کند، تا نرخ رشد جمعیت و باروری از نرخ فعلی بالاتر رفته و خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر تشویق شوند.

به گفته این نماینده مجلس، بی تردید، تعداد کم فرزندان کیفیت زندگی زوجین را در جوانی افزایش می دهد؛ اما سالمندی، دوره ای است که وابستگی فرد به دیگران چندین برابر خواهد شد و تعداد اندک فرزندان کیفیت زندگی را در سالمندی، تا حد زیادی کاهش می دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح جمعیت و تعالی خانواده ، در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: پس از هشدار مقام معظم رهبری در زمینه کاهش جمعیت،  مجلس نهم و دهم طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را در دستور کار قرار داند اما به سرانجام نرسید، بر این اساس مجلس یازدهم بنا دارد، این طرح را به سامان رسانده و تبدیل به قانون کند و برای این منظور، مشوق‌های بلندمدتی پیش‌بینی شده و صندوق حمایتی ای، از بدو تولد نوزاد ایجاد خواهد شد.

گفتنی است؛ تدوین قانون جامع جمعیت از اواخر مهر ماه سال ۱۳۹۱ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در تدوین آن، توجه به دو اصل کمیت مطلوب و کیفیت مطلوب جمعیت همواره مدنظر قرار گرفت. پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری ۵/۲ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تقدیم مجلس شد تا پس از طی مراحل تشریفات قانونی، تصویب و به عنوان قانون جامع تلقی و همه برنامه ریزی ها با محوریت آن تدوین، اجراء و نظارت شود.