علیرضا منادی سفیدان در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: شایسته نیست که در برخی مناطق کشور بستری برای دسترسی به اینترنت پرسرعت به منظور برخورداری از آموزش آنلاین فراهم نباشد و یا برخی از ساکنان مناطق محروم به دلیل مضیقه مالی، قادر نباشند تلفن هوشمند و یا تبلت در اختیار محصلان خود قرار دهند بنابراین در استفاده از شبکه‌های مجازی، عدالت آموزشی بسیار حائز اهمیت است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر مسئله عدالت آموزشی عنوان کرد: تمامی کوشش های نظام آموزشی باید مبتنی بر برقراری عدالت باشد تا هیچ دانش آموزی به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و گوشی هوشمند از تحصیل بازنماند، در این میان ضرورت دارد تا در مناطق محروم کشور، ضمن توزیع تبلت، بستر آموزش مجازی در سراسر کشور مهیا شود.

منادی سفیدان در ادامه با اشاره به طرح نظام رتبه بندی فرهنگیان تاکید کرد: این طرح پس از اعمال 50 درصدی افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، آن کارکرد لازم را ندارد و بررسی ها نشان می دهد، افزایش حقوق فرهنگیان از طریق نظام رتبه بندی بر دریافتی معلمان فاقد اثر بوده و از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به این مسئله با شفافیت عمل کند که ادغام افزایش تا 50 درصد و افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام رتبه بندی فرهنگیان چه مبانی قانونی دارد؟ برهمین اساس مجلس به دنبال پیگیری این مسئله است.  

این نماینده مجلس با اشاره به سند تحول بنیادین اظهار کرد: این سند دارای جامعیت و نگاه چند بعدی است اما سهل انگاری برخی مدیران مسئول در حوزه تعلیم و تربیت و عدم هماهنگی دستگاه های مختلف سبب شده این سند به گفتمان واحد جامعه تبدیل نشود و نگرش های اشتباه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تقلیل آن در سطحی کوچک باعث بن بست شده، در صورتی که سند تحول نسخه ای ملی به منظور رسیدن به توسعه پایدار در نیل به حیات طیبه است که حداقل چهار وزارت‌خانه آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات باید در اجرای آن حضور مستقیم داشته و دستور العمل اجرایی هماهنگ را پیش ببرند که متاسفانه اکنون اینگونه نیست و این مسائل در سال‌های اخیر، حرکت سند را کند کرده است.