مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین المللدر باره فعال سازی مکانیسم ماشه توسط آمریکا اظهار داشت: مکانیسم ماشه بر اساس تفسیر ایالات متحده آمریکا در باره قطعنامه 2231 صورت می‌پذیرد که با پشتوانه قدرت آمریکا در گستره نظام بین الملل بر اساس انباشته‌ها و داشته‌های نظام حاکم بر کاخ سفید اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به یکجانبه گرایی ترامپ برای بازتعریف سازمان‌های بین المللی فشاری از سوی آمریکا بر متحدان استراتژی قدیمی یعنی نیروهای اصلی موجود در اتحادیه اروپا وارد شده است و البته واگرایی اتحادیه اروپا از آمریکا در باره اسنپ بک تا حدودی مشخص است.

مطهرنیا ادامه داد: هر چند اروپایی‌ها در بیانیه‌های گوناگون عملکرد آمریکا را رد و با آن مخالفت می‌کنند، اما در عمل همچنان که در ارتباط با برون رفت آمریکا از برجام سخن گفتند اما نتوانستند برخی از چارچوب‌ها را مشخص کنند.

این کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: سه کشور اروپایی انگلیس،‌ آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند تا ایران را در برجام حفظ و برجام را به عنوان میراث دیپلماسی اتحادیه اروپا نگه دارند چراکه اتحادیه اروپا در 40 سال اخیر حداقل میراث چندانی در حوزه دیپلماسی به جز برجام نداشته بنابراین حفظ‌آن از لحاظ حفظ پرستیژ اتحادیه اروپا در دوران گذار به نظم نوین جهانی از اهمیت وافری برای اروپا برخوردار است.

وی افزود: اما آنچه که در عمل انجام می‌شود که آمریکا بر اساس ماده 11 و 12 قطعنامه 598 وارد عمل می‌شود و درخواست را انجام و بالطبع با انجام درخواست بر اساس قدرت عملیاتی خود و فرمان اجرایی ترامپ در این زمینه کشورهایی را که در این مسیر آن را نادیده بگیرند، در یک رفتار تنبیهی آنان را تحریم می‌کند و این می‌تواند اصطکاک میان اروپا و آمریکا را افزایش دهد.

مطهرنیا می‌گوید: نبرد قدرت میان آمریکا و اتحادیه اروپا در نهایت زمینه ساز فضایی می‌شود که در انتخابات آمریکا احتمالا با آمدن جو بایدن زمینه همگرایی آمریکا و اروپا فراهم می‌شود.

این کارشناس مسائل بین الملل بر این باور است که اگر زمینه همگرایی مجدد آمریکا و اروپا فراهم شود، روی کار آمدن جو بایدن آمریکا را در مسیر ایجاد فشار بیشتر علیه ایران قرار خواهد داد.