روایت مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر که منجر به شکست راهبرد حمله برق‌آسا ارتش بعثی صدام شد و از سقوط استان خوزستان جلوگیری کرد!

 

حجم ویدیو: ۱۲.۳۰M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۴:۴۸