منصور آرامی در گفت و گو با پارس نیوز اظهار کرد: همیشه دو موضوع اساسی در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است، اولین بحث، مربوط به دلالی، سفته بازی، سوداگری و احتکار است که عده ای احتمال دارد مسکن بسازند و آن را عرضه نکنند و دوم بحث تولید است که هر دو این عوامل بر قیمت مسکن اثرگذار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نیاز سالانه ما به مسکن ، حداقل 900 هزار واحد است، گفت: آمار و ارقام ها متفاوت است، ولی در حدود 300 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده و طبیعتا این 500 تا 600 هزار واحد کمبود مسکن که نیاز سالانه بوده، خواه ناخواه باعث افزایش قیمت می شود. یعنی از یک سو، 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی خالی هست و این ها نه مالیات می دهند و نه عرضه می شوند و از سوی دیگر با کاهش تولید روبه رو هستیم که همه این عوامل درکنارهم اثرگذار خواهد بود، بنابراین از ابتدای مجلس یازدهم و تشکیل کمیسیون عمران، چند موضوع مطرح شد که مهمترین بحث، مربوط بود به مالیات برخانه های خالی که در صحن علنی تصویب شد و ظاهرا ایراداتی را شورای نگهبان وارد دانسته و این ها باید رفع شود، در مجموع این مسئله می تواند کمک کند تا خانه هایی که متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی و دستگاههای دولتی و بانکهاست، خالی نماند و عرضه شود، به این معنا که از 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی خالی، اگر یک میلیون هم عرضه شود، حداقل نیاز یکسال کشور را تامین می کند و از سوی دیگر افرادی که منازلی را باهدف مجتمع سازی و انبوه سازی احداث می کنند، واقعا برای فروش و عرضه به بازار باشد و مسئله پرداخت مالیات برخانه های خالی، این مسئله را تسریع می کند و ما مطمئن هستیم که این طرح تاثیر خواهد داشت.

طرح دیگر هم مربوط به رونق و جهش تولید مسکن هست که دو فوریت این طرح هم در مجلس تصویب شده و طی روزهای آینده در کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و برای روز سه شنبه یا چهارشنبه می توان در صحن علنی به مواد این طرح پرداخت. براین اساس دولت ملزم شده سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، از طرفی منابع این طرح مشخص شده و بانکها نیز پای کار آمده اند و سهمی تعیین شده مبنی براینکه بانکها حداقل 20 تا 25 درصد از تسهیلاتشان را به بخش مسکن اختصاص بدهند. همچنین اختیارات بیشتری به وزیر راه و شهرسازی داده شده تا بتواند از طریق بانک مسکن این تسهیلات را پرداخت کند. غیر از منابع، بحث زمین در این طرح دیده شده تا منابع طبیعی کمک کند برای زمین هایی که متعلق به این مجموعه است و این زمین ها در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد. به این واسطه قیمت زمین برای انبوه ساز پایین تر خواهد بود و می توانند مسکن ارزان قیمت بسازند. نکته دیگر اینکه، مصالح ساختمانی در طرح مذکور مشخص شده تا به شکل ارزان تری در اختیار انبوه ساز قرار بگیرد.

این نماینده مجلس، هدف طرح جهش مسکن را ساخت واحد مسکونی برای اقشار متوسط به پایین دانست و گفت: بنیاد مسکن نیز این الزام را دارد که 200 هزار واحد در سال بسازد، بنابراین اگر این طرح در کنار طرح مالیات برخانه های خالی تصویب شود، طی ماههای آینده تاثیر خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت. طبیعتا اگر تولید مسکن به ویژه مسکن ارزان قیمت افزایش پیدا کند، نیاز جامعه متعادل تر خواهد شد و اقشار متوسط و ضعیف جامعه دسترسی بیشتری به مسکن دارند و این مسئله در کنار طرح ملی مسکن می تواند کمک کننده باشد.

به گفته آرامی، دلالی مسکن مربوط به زمانی هست که خانه ها خالی است و سوداگری شکل می گیرد، اگر به خانه خالی مالیات تعلق بگیرد و این مالیات به صورت تصاعدی بالا برود، خود به خود کسی وارد این عرصه نمی شود. همچنین افزایش تولید هم جلوی دلالی را خواهد گرفت و در واقع سوداگری و دلالی در این حوزه دیگر صرفه و صلاحی نخواهد داشت.