نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 19 شهریور) مجلس جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح، تبصره یک ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود:

«در دوره یازدهم، هیأت مشترک روسای شعب و هیأت رئیسه مجلس می تواند حداقل اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی را تعیین کند.»

بدین ترتیب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پس از گذشت چندین ماه از تشکیل سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تشکیل خواهد شد.

هم اکنون تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 8 نفر است که بر اساس قانون می‌بایست 19 نفر باشد ولی به دلیل عدم رغبت برخی نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون، روند فعالیت‌های این کمیسیون رسمی نبوده و تاکنون نتوانسته‌اند موضوعی را بررسی کنند.