علی حدادی با اشاره به نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ادامه اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار بود و شرایط احراز رجال در مواردی چون سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن مشخص شد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس با بیان اینکه در این ماده الحاقی شرط رجال مذهبی مشخص شد، توضیح داد: با مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور، شروط رجال مذهبی به این نحو شد؛ اعتقاد و التزامات عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دینی و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشییع و توانایی در پاسخگویی به شبهات و تهدیدات در حوزه موضوع دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمان های اسلامی در امور مختلف از جمله امور اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر، عدالت و صداقت در گفتار و رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها و ارائه آمارهای مرتبط، مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی.

وی با بیان اینکه ماده 4 احراز شرط رجال سیاسی را بیان می کند، که به عنوان ماده 35 مکرر 3 شناخته می شود، اظهار داشت: بهرمنده ای از اطلاعات  لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت های احزاب و جریان های سیاسی، تعهد و التزام به قانون اساسی، درک و آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت ها و جایگاه قوای سه  گانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی و تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان های غرب گرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه های بعد از انقلاب اسلامی.

این نماینده مجلس در ادامه موارد احراز رجال سیاسی گفت: سابقه دفاع از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی درامور داخلی و بین المللی مندرج در قانون اساسی، اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت یه ترویج ارزش های انقلابی در در جامعه و اشتهار دراین امور. تبعیت از مواضع، جهت گیری ها و خط مشی های تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاست های کلی نظام و پیگیری و تلاش در جهت اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیت ها.

حدادی ادامه داد: تسلط و آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری در آتی کشور، شناخت و آگاهی عمیق نسبت به امور منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی مبتنی بر مبانی و معیارهای انقلابی از قبیل حق استقلال همه جانبه و تمامیت ارضیکشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت های سلطه گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابرمستکبرین و دفاع از حقوق همه مسلمانان.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: سابقه تلاش همه جانبه در تامین و حفظ حقوق شهروندی و آزادی های قانونیو مشروع ، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام اسلامی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شخصی، گروهی و قومی و حزبی، و مورد آخر مشارکت در مراسم و مناسبت های انقلابی و ملی و فعالیت های سیاسی از قبیل شرکت در راهپیمایی ها و انتخابات ها و بزرگداشت شعائر انقلاب اسلامی لحاظ شد، در تبصره نیز تاکید شد که اخذ اقامت از سوی کشورهای بیگانه توسط داوطلب، همسر یا فرزندان از مصادیق عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در ماده 35 مکر 4 آمده است که مقصود از ایرانی الاصل بودن، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران شخص است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد و نیز تاکید شد که اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردند، اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگر را کسب کرده اند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، از داوطلبی انتخابات محروم هستند.

وی گفت: در خصوص احراز شرط مدیر بودن داوطلبان ریاست جمهوری  نیز مصوب شد که تجربه، کفایت، لیاقت، کارآمدی و آشنایی با موضوعات کلان مدیریتی مربوط به صلاحیت ها و مسئولیت های رئیس جمهوری از جمله مدیریت کلان امنیت کشور، مالی و بودجه ای، اداری و نیروی انسانی، سیاسی، اقتصادی و تقنینی، سوابق آرمان خواهی همراه با وقایع گرایی و پیگیری اجرای عدالت و مبارزه در برابر فقر و فساد و تبعیض، اعتقاد راسخ به قانون گرایی و پایبندی به قوانین و مقررات به همراه نظم پذیری و انضباط در عملکرد، لحاظ شود.

حدادی درباره احراز شرط مدبر بودن گفت: شناسایی به موقع مسائل و ضرورت های مورد نیاز کشور و اولویت بندی امور و توانایی برنامه ریزی جهت آینده کشور، پیش بینی آسیب ها و تهدیدها، مزیت ها و فرصت ها و توان اتخاذ راهکارهای مناسب از جمله شرط مدبر بودن است.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: سایر مواد و جزییات اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در نشست آتی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.