انتخابات هیات رئیسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید امروز (یکشنبه 16 شهریور) برگزار شد که براساس آن سید شمس الدین حسینی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

براساس این گزارش سید احسان ارکانی و غلامرضا نوری نواب رئیس اول و دوم کمیسیون مذکور شدند.

همچنین محسن زنگنه به عنوان دبیر اول و صدیف بدری دبیر دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید شدند.

این گزارش می افزاد رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد.