سیدعلی یزدی خواه که ماه گذشته طی تذکری شفاهی، خواستار عملیاتی شدن حذف کنکور بود، در گفت و گو با پارس نیوز اظهار داشت:  موضوع حذف کنکور سال 92 در مجلس تصویب شده و نیاز به طرح جدید ندارد و حتی این قانون در سال 95 هم مورد بازنگری قرار گرفته، منتها باید عملیاتی شود و در صورت تحقق، 85 درصد ظرفیت پذیرش دانشجو باید از طریق محاسبه سوابق تحصیلی و 15 درصد از طریق رقابت در آزمون باشد، بنابراین مسئله روشن و شفاف است. حتی آن 15 درصد هم باید برمبنای چگونگی عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد و آن  85 درصد هم اجازه حضور در کنکور را ندارند و براساس سوابق تحصیلی باید انتخاب رشته کنند. کما اینکه در شرایط فعلی در بسیاری از رشته ها و گرایش ها در سطوح بالاتر، صندلی های خالی وجود دارد، بنابراین لزومی ندارد که کنکور برگزار شده و فشار شدید و استرس عجیب و غریب به دانش آموزان و نظام آموزشی کشور وارد شود. این مسئله برخلاف اهداف تعلیم و تربیت است.

وی افزود: امسال خانوادهها برای برگزاری این آزمون به دلیل شرایط کرونا، دچار نگرانی و اضطراب شدند و مدام شاهد اظهارنظرهای متناقض مسئولان مبنی بر حذف و به تعویق افتادن تا برگزاری کنکور بودند که در نهایت هم این آزمون برگزار شد، درحالی که باید قانون را اجرا می کردند، ضمن اینکه زمینه تحقق این مسئله از سال 95 فراهم شده است و کار دشواری هم نیست و یکی از شروط اصلی آن هم این است که آموزش و پرورش برای پایه های دهم و یازدهم نسبت به استانداردسازی آزمون ها اقدام کند. چون سال دوازدهم که دارای آزمون های نهایی استاندارد است اما برای پایه های دهم و یازدهم، نه در همه دروس بلکه در برخی دروس، باید آزمونها را به صورت هماهنگ در سطح کشور برگزار کنند تا بتوان براساس نتایج حاصله تصمیم گیری کرد و در عین حال باید از اعتبار مناسب برخوردار باشند تا بتوانند برای محاسبه سوابق تحصیلی اطمینان نسبی حاصل کنند و از این رو، حذف کنکور طرح جدیدی نیاز ندارد.

این نماینده مجلس دلیل عدم اجرای حذف کنکور را صرفا به مافیای کنکور مربوط ندانسته و تاکید کرد: اراده مسئولین برای اجرای این قانون، شرط مهمی است. البته سهم مافیای کنکور، باتوجه به گردش مالی چندهزار میلیارد تومانی که دارد، قابل کتمان نیست اما با اتخاذ تصمیم درست کارشناسی شده و مناسب می توان قدمهای مثبتی برداشت و همه این فشارهای درونی و بیرونی به نظام تعلیم و تربیت را خنثی کرد.

یزدی خواه دلیل کنکور محور بودن نظام آموزشی و توجه کمتر به مباحث فرهنگی و تربیتی بیان می کند: گرایش به داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی و ارزشمند بودن این مسئله در نزد خانوادهها،  باعث شده نظام آموزشی ما کنکور محور باشد و خانوادهها حاضرند برای این موضوع دهها و صدها میلیون تومان هزینه کنند و البته سیستم اداری و اجرایی کشور و عدم توجه به موضوع کارآمدی و مهارت محوری هم به این پدیده دامن زده است. امروزه داشتن مدرک برای حضور در برخی مشاغل کفایت می کند، درحالی که اگر به کارآمدی و مهارت و اثربخشی بها داده شود، دیگر کمتر شاهد این مسئله نخواهیم بود.

وی ابراز امیدواری می کند که در مجلس یازدهم با الزام دولتمردان نسبت به اجرای قوانین، بتوان نظام آموزشی کشور را از این معضل عجیب و غریب رها کرد تا از فشار برخانوادهها و دانش آموزان کاسته شده و در واقع دانشجویان در مراکز آموزش عالی برمبنای سوابق تحصیلی جذب شوند.