جلسه علنی امروز (یکشنبه 16 شهریور)  دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف و  آغاز شد.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس دستور جلسه امروز پارلمان را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان (اعاده‌شده از شورای نگهبان)

انتخاب دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی‌ربط به عنوان ناظر در شورای اقتصاد

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی (اعاده شده از شورای نگهبان)

انتخاب سه نماینده با معرفی کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیات مدیره خبرگزاری خانه ملت

گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی