به گزارش پارس نیوز عناوین اصلی روزنامه های سراسری ایران به شرح زیر است:

 کیهان: اعتراف پلکانی آمریکا از هیچ تا ۶۴ ضربه مغزی!

کیهان: اعتراف پلکانی آمریکا از هیچ تا ۶۴ ضربه مغزی!

 وطن امروز: لشکر مردگان ترامپ

وطن امروز: لشکر مردگان ترامپ

 صبح نو: خشم فلسطین علیه «سرقت قرن»

صبح نو: خشم فلسطین علیه «سرقت قرن»

 افکار: نمکی: پروازهای رفت و برگشت ایران به چین متوقف شد

افکار: نمکی: پروازهای رفت و برگشت ایران به چین متوقف شد

 جام جم: کلاهبرداری قرن

جام جم: کلاهبرداری قرن

 فرهیختگان: ضربه مغزی در آسیا نمایش در واشنگتن

فرهیختگان: ضربه مغزی در آسیا نمایش در واشنگتن

 رسالت: معامله آمریکایی

رسالت: معامله آمریکایی

 حمایت: قدس فروشی نیست

حمایت: قدس فروشی نیست

 آفتاب: نطق کارساز تخت روانچی

آفتاب: نطق کارساز تخت روانچی

 شهروند: ایران در حالت آماده باش

شهروند: ایران در حالت آماده باش

 همشهری: لغو آزمایشی تحریم دارو

همشهری: لغو آزمایشی تحریم دارو

 اطلاعات: موج محکومیت جهانی طرح آمریکایی_صهیونیستی «معامله قرن»

اطلاعات: موج محکومیت جهانی طرح آمریکایی_صهیونیستی «معامله قرن»

 سازندگی: آپارتاید جدید

سازندگی: آپارتاید جدید

 صدای اصلاحات: شلاق رئیس جمهور بر زبان انتقاد!

صدای اصلاحات: شلاق رئیس جمهور بر زبان انتقاد!

 جهان صنعت: خیانت قرن

جهان صنعت: خیانت قرن

 تجارت: آزاد سازی سهام عدالت، شاید وقتی دیگر

تجارت: آزاد سازی سهام عدالت، شاید وقتی دیگر