به گزارش پارس نیوز، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: از معامله بزرگ قرن چه خبر؟!


گفتم: آمریکا و اسرائیل با عربستان و امارات و عمان و بحرین درباره سرنوشت آینده فلسطین به توافق رسیده‌اند و نام این توافق را معامله بزرگ قرن! گذاشته‌اند!


گفت: آینده فلسطین به این کشورهای اجق وجق و کاسه‌لیس آمریکا و اسرائیل چه ربطی دارد؟! بر فرض که به آمریکا و اسرائیل قول‌هایی داده باشند، چطوری می‌خواهند به آن عمل کنند؟!


گفتم: چه عرض کنم؟! مشکل آمریکا و اسرائیل جبهه گسترده مقاومت است که آنها هم این کشورهای دست‌نشانده را دشمن می‌دانند و با آنها به سختی درگیر هستند!


گفت: پس ترامپ دلش را به چه خوش کرده است که این توافق را معامله بزرگ قرن می‌نامد؟!


گفتم: یارو خواب دید که داره درازترین ماکارونی دنیا رو می‌خوره، از خواب که پرید، دید نصف بیشتر بند تنبون خودشو خورده!