به گزارش پارس نیوز، خلیفه خلفی پور، دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت استان کهکیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با پارس ضمن اشاره به نزدیک شدن به انتخابات مجلس وحدت جریان نیروهای انقلابی در این از انتخابات را موفق خواند و افزود: «وضعیت جریان انقلابی در سطح کشور با وحدت و یکپارچگی موفقی روبروست اما باید توجه کرد که دچار تفرقه نشویم زیرا این اتحاد به پیشرفت و حل مشکلات کشور منتهی می‌شود. در این شهرستان نیز وضعیت نیروهای انقلابی مناسب و باوجوداینکه مردم از طوایف گوناگون هستند اما با یکدیگر متحد و همواره از نیروهای انقلابی حمایت  می‌کنند.»

وی افزود: «عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان و دولت فعلی نشان از این است که وضعیت آن‌ها در سطح جامعه مناسب نیست و مردم از آن‌ها ناامید شده‌اند. اصلاح‌طلبان با دوقطبی کردن جامعه و اظهار پشیمانی می‌خواهند آبروی ازدست‌رفته‌ خود را بازگردانند.»

خلفی‌پور نمایندگان مجلس دهم را معامله‌گر دانست و ادامه داد: «نمایندگان مجلس فعلی اهل‌معامله گری و رانت هستند و مشکلات مردم را به دلیل منافع خود زیر پا می‌گذارند و منافع خود را به منافع مردم و حتی کشور ترجیح می‌دهند.»

*نیروهای انقلابی دولت خسته را وادار به کار می‌کنند

خلفی پور گفت: «باوجوداینکه از عمر این دولت مدت زیادی باقی نمانده، نیروی‌های جهادی و انقلابی با ورود به مجلس می‌توانند این دولت خسته را وادار به کار کنند و از کارهای اشتباه آن‌ها جلوگیری کنند و این فرصتی است که  از می‌توان با استفاده از آن مشکلات جامعه را حل کرد.»

وی ضمن اشاره به عملکرد بسیار ضعیف مجلس و همگامی با دولت تصریح کرد: «در حال حاضر بعد نظارتی مجلس ضعیف است و قوه مقننه باسیاست‌های قوه مجریه همگام شده است و اگر مردم با اعتماد به نیروهای انقلابی و انتخاب درست به صحنه بیایند می‌توان مشکلات را برطرف کرد.»

دبیر جمعیت استان کهکیلویه و بویراحمد در پایان اظهار داشت: «نیروهای جهادی و انقلابی می‌توانند از درد و رنج مردم بکاهند و امید را به جامعه بازگردانند امیدی که مردم در شرایط کنونی بسیار به آن نیاز دارند. می‌توان با همدلی و وحدت دوباره کشور را ساخت و این شور و شوق را به جوانان هدیه کرد تا دیگر دغدغه‌هایی مانند اشتغال، مسکن، تحصیلات و ازدواج نداشته باشند.»