به گزارش پارس نیوز، احسان اسدبیگی، دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان همدان حول نقاط ضعف عملکرد مجلس دهم اظهار داشت: «توجه به منافع فردی و منطقه‌ای به جای در نظر گرفتن منافع کشو، نداشتن عزم جدی برای مبارزه با فساد در داخل و خارج مجلس، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور در ابعاد کوتاه‌مدت و بلند‌مدت، عدم وجود فراکسیون‌های واقعی که به صورت جدی پیگیر مطالبات مردمی باشند، وجود گرایش تعداد بسیاری از نمایندگان به دولت مستقر و چشم پوشی از معایب آن، نداشتن انگیزه برای کار جهادی، بی توجهی به اقتصاد مقاومتی در بستن و تفریغ بودجه و همه موارد دیگری که در این متن نمی گنجد از نقاط ضعف مجلس کنونی است.»

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که مجلس آینده باید چه هدفی را در دستور کار خود قرار دهد، گفت: «برای حل مسائل توجه به اقتصاد مقاومتی و اجرایی آن تا حد زیادی می‌توان بر مشکلات کشور فائق آمد اما این موضوع نیازمند کار جهادی توسط نمایندگان جهادی است.»

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی در استان همدان همچنین گفت: «مردم باید به نمایندگانی رأی دهند که اهل عمل باشند نه حرف. پدران ما گفته‌اند، دو صد گفته چون نیم کردار نیست!»